Rentrada literària_Rentrée littéraire

10885239_968658646495294_3393492294201903224_n acaben de publicar la meua primera obra de teatre, “La frescor de les nits”, prologada per Miquela Valls. És una peça engatjada, en tres actes sense fioritures, sobre el tema de la llibertat i de la lluita cultural; al·legoria a l’encop realista i esperançadora de la situació de la llengua i la identitat pròpies de la Catalunya del Nord.CASTEX-EY_FRESCOR_COUV

___________________

10885239_968658646495294_3393492294201903224_n viennent de publier ma première pièce de théâtre, “La frescor de les nits”, préfacée par Miquela Valls. C’est une œuvre engagée, en trois actes sans fioritures, sur le thème de la liberté et de la lutte culturelle ; allégorie à la fois réaliste et porteuse d’espérance de la situation de la langue et de l’identité spécifiques de la Catalogne du Nord.

“Els vostres fills ja no són com eren: ja no van nus i porten la vestimenta d’altres…” (El Jove)

“Quant als mots, qui pateix per ells? I força gent els ha perdut per sempre…” (El Vell)

“…serem lliures, per fi!” (Les veus del Poble)

Sant Jordi 2015

El meu nou poemari, “Menudall d’ànima”, és, crec, més espiritual que de costum, tot tocant de peus a terra. Retrat impressionista de sentiments i de pensades, d’estats d’ànim que sovintegen entre molts de nosaltres, està compost essencialment d’haikus acompanyats d’alguns aforismes. Bellament il·lustrat pel figuerenc Enric Pujol, és editat a Girona per capsalera_curbetcgMenudall_coberta

_____________________

Mon nouveau recueil, “Menudall d’ànima”[version française], est, il me semble, plus spirituel que d’habitude, tout en gardant les pieds sur terre. Portrait impressionniste de sentiments et de pensées, d’états d’âme récurrents chez nombre d’entre nous, il est surtout composé d’haïkus avec quelques aphorismes. Magnifiquement illustré par le figuerenc Enric Pujol, il est édité à Girona par capsalera_curbetcgMenudall_9Menudall_2Menudall_5Menudall_4

Primera edició bilingüe_Première édition bilingue

Aquest nou recull és bilingüe -versió catalana original acompanyada d’una traducció francesa de Cathy Ytak-, i parla de viatges, grans o petits, que poden ser iniciàtics. Titulat “Ruta major_La grande route”, publicat a l’editorial 10885239_968658646495294_3393492294201903224_n, és prologat per Carles Duarte.portada

[contraportada_4è de couv.]

_____________________

Ce nouveau recueil est bilingue – version catalane originale accompagnée d’une traduction française de Cathy Ytak -, et il parle de voyages, grands ou petits, qui peuvent être initiatiques.  Intitulé “Ruta major_La grande route”, publié aux éditions 10885239_968658646495294_3393492294201903224_n il est préfacé par Carles Duarte.

[contraportada_4è de couv.]

Publicacions anteriors_Précédentes publications

Obra poètica/Oeuvre poétique

Una trilogia en català publicada entre el 2008 i el 2013 a cura de l’autor i al Trabucaire, on la natura, des dels seus components més ínfims fins als estels, és inspiradora de sentiments i d’accions, i font de vida.

Une trilogie en catalan publiée entre 2008 et 2013 à compte d’auteur et au Trabucaire (il existe des versions françaises réalisées par Cathy Ytak), dans laquelle la nature, depuis ses composantes les plus infimes jusqu’aux étoiles, est inspiratrice de sentiments et d’actions, et source de vie.


□La sang i la saba

la sang i la saba      “Cada dia nou és festa assenyalada,

                                     si hom guarda els ulls d’un enamorat de primera volada”

□Salvatge, amb un prefaci de Jordi Pere Cerdà/préfacé par Jordi Pere Cerdà

215330_10150165118639574_2990963_n              “Allà, el misteri ens penetra

                                                                                      com aigua en argila regirada”

□La matriu, amb un prefaci de Jep Gouzy i editat al logo-trabucaire

/préfacé par Jep Gouzy et édité au logo-trabucaire

532206_10151640265209574_2069418747_n            “Sa mare és pou de vida,

                                                                            com l’aiguaneix brolla de la terra”Assaigs/Essais

□Un primer llibre sobre la Catalunya del Nord editat a TDO Editions el 2006, amb un prefaci d’Enric Pujol/Un premier livre sur la Catalogne du Nord édité à TDO Editions en 2006, préfacé par Enric Pujol

quête d'identité

□Un assaig transfronterer publicat el 2014 per Les Impliqués Editeur/Un essai transfrontalier publié en 2014 par Les Impliqués Editeur

assaig-2

[Contraportada_4ème de couv.]